Kontakt z biurem P.U. Administracja

Szanowni Państwo,

informujemy, że wszelkie zgłoszenia, wnioski, pytania itp. w sprawach związanych z najmem lokalu lub nieruchomością, w której lokal się znajduje (z wyłączeniem awarii) należy zgłaszać na piśmie – mailem na adres biuro@puadministracja.com , pocztą tradycyjną na adres biura lub doręczając pismo podczas dyżuru dla lokatorów.