Odczyty wodomierzy na dzień 31.12.2019r.

Szanowni Państwo

Informujemy, że stany liczników wody na dzień 31.12.2019r., niezbędne do rozliczenia kosztów zużycia wody i odprowadzenia ścieków oraz przygotowania naliczeń czynszowych na kolejny okres rozliczeniowy należy podawać najpóźniej do dnia 3 stycznia 2019r. (piątek)

- telefonicznie (od 2 stycznia 2020r.)
- mailem na adres: biuro@puadministracja.com
- lub SMS-em (na nr tel. 691 865 606)

Informacje o wskazaniach wodomierzy przekazane z opóźnieniem nie zostaną uwzględnione przy kalkulacji naliczeń na kolejny okres rozliczeniowy.