Regulacje RODO

Szanowni Państwo,

Z dniem 25 maja br., wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

W związku z powyższym wypełniamy obowiązek informacyjny o sposobie
przetwarzania Państwa danych osobowych.

Szczegóły dostępne pod poniższym linkiem:

KLAUZULA INFORMACYJNA
POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI
POLITYKA PRYWATNOŚCI