Indywidualne rachunki bankowe.

Przypominamy, że zostały dla Państwa założone indywidualne rachunki bankowe tzn. każdy najemca posiada rachunek bankowy przypisany tylko jemu. Numery tych rachunków zostały Państwu przekazane korespondencyjnie, umieszczone są również na zawiadomieniu o wymiarze miesięcznych opłat za mieszkanie.
Prosimy aby comiesięczne opłaty za najmowane lokale wpłacali Państwo tylko na podane w korespondencji indywidulane rachunki bankowe.